vendredi, 10 septembre 2021|

69 visiteurs en ce moment

 

La page de Agon Sinanaj


Universiteti i Prishtinës, Kosovë

Liria si raport mes tupit dhe mendjes. Freedom as a relation between body and mind

Metafizika transcedentale e Kantit qëndron në dallimin e qartë mes botës fenomenale (phenomena) dhe botës inteligjibile (noumena). Esenca e njeriut në filozofinë e tij nuk i përket as të parës e as të dytës, si të vetme, por gjendet në raportin mes tyre. Njeriu vetëm si trup, si phenomenon, është ende në shkallën e shqisësisë dhe arsyes ; të dy këto shkallë të njohjes të Kanti nuk e tejkalojnë përvojën. Shkalla e tretë është niveli më i lartë i njohjes : mendja. Në këtë prezentim do paraqitet njeriu, sipas Kantit, (...)

En savoir plus »