dimanche, 28 février 2021|

0 visiteurs en ce moment

 

La page de Agon Sinanaj


Universiteti i Prishtinës, Kosovë

Liria si raport mes tupit dhe mendjes. Freedom as a relation between body and mind

Metafizika transcedentale e Kantit qëndron në dallimin e qartë mes botës fenomenale (phenomena) dhe botës inteligjibile (noumena). Esenca e njeriut në filozofinë e tij nuk i përket as të parës e as të dytës, si të vetme, por gjendet në raportin mes tyre. Njeriu vetëm si trup, si phenomenon, është ende në shkallën e shqisësisë dhe arsyes ; të dy këto shkallë të njohjes të Kanti nuk e tejkalojnë përvojën. Shkalla e tretë është niveli më i lartë i njohjes : mendja. Në këtë prezentim do paraqitet njeriu, sipas Kantit, (...)

En savoir plus »
 
 
A propos de "Les usages politiques du corps". Université d’été du 25 au 30 aout 2014 en Albanie.
New ethnic identifications are not created out of nowhere nor are they natural appearances of historic roots but usually follow a certain strategy which fulfills certain needs. One of the needs can be the avoidance of racist stereotypes. This is the case with Egyptians and Ashkali who try to (...)
En savoir plus »
Fils de nouvelles RSS
Thèmes